MÀNG RO CANATURE

  Màng lọc RO dân dụng Canature có các đặc điểm về độ tin cậy, tính nhất quán và khả năng chống ô nhiễm mạnh, chất lượng cao.

  ♻ Tỷ lệ thu hồi tạp chất lên đến 96% trong môi trường TDS cao.

  ♻ Áp suất hoạt động tối đa : 300psi

  ♻ Nhiệt độ hoạt động tối đa : 45 ° C

  ♻ Dòng vào tối đa SDI15: 5

  ♻ Khả năng chịu clo tự do: ≤0,1ppm

  ♻ Phạm vi PH, Hoạt động liên tục: 4-11