B12000MT

Thiết kế phù hợp không gian và sức sử dụng lớn nhà nhà máy sản xuất, Công trường, khu vui chơi..

Tên sản phẩm Máy lọc nước gia đình
Nhãn hiệu Kosovota
SX & PP bởi Minh Thu Water Purifier
Đăng ký tại Việt Nam
Model B12000MT