B1-DG250LTP

Hệ thống điều khiển của Dàn lọc nước tinh khiết RO công nghiệp, chức năng lọc nước tinh khiết, kiểm soát nguồn nước, kiểm soát quá áp, kiểm soát quá tải…

Thương hiệu KOSOVOTA
Hãng SX Minh Thu Water Purifier
Đăng ký tại Việt Nam
Model B1-DG250LTP