B1-DG1ATPWR

ệ thống điều khiển dàn lọc thông minh, chức năng kiểm soát nguồn nước, kiểm soát quá áp, kiểm soát quá tải…

Thương hiệu KOSOVOTA
Hãng SX Minh Thu Water Purifier
Model B1-DG1ATPWR