M-CF9132RO

Thiết bị lọc nước gia đình, với thiết kế nhỏ, gọn lắp đặt dễ dàng, diệt khuẩn tối ưu, cung cấp nguồn nước sạch, tinh khiết…..

Danh mục: